Innovision Consult - Linda Ho - Nijmegen
"EEN MENS STRUIKELT VAAK OVER IETS WAAR HIJ BETER OM HEEN KAN LOPEN"

Trainingen 

Adviesvaardigheden en Persoonlijke Effectiviteit

In deze training leren deelnemers specifieke adviesvaardigheden. Ze krijgen zicht op de fasen in een adviesproces en de verschillende adviesrollen. Probleemanalyse, komen tot een heldere opdrachtformulering, creëren van draagvlak en omgaan met weerstand zijn enkele andere thema's die aan bod komen.

Persoonlijk Leiderschap voor Professionals

Het zelf sturing geven als professional staat in deze training centraal. De training start met het in kaart brengen van de eigen kwaliteiten, werk- en communicatiestijl. Afhankelijk van de specifieke functie c.q. benodigde competenties wordt aandacht besteed aan thema's als Effectief Beïnvloeden, Leiden van projecten, Verandermanagement, Begeleiden van Processen, etc.

Werken in een Politiek Bestuurlijke omgeving

Het werken in een politiek bestuurlijke omgeving vraagt van medewerkers een specifieke sensitiviteit. In een "politieke game" worden deelnemers uitgedaagd hun politieke sensitiviteit kritisch onder de loep te nemen en te vergroten. Ze leren verschillende bestuurstijlen kennen, het eigen krachtenveld in kaart te brengen en wat de invloed is van de media op het politieke spel.

Interculturele Communicatie

De training " Interculturele communicatie" laat deelnemers ervaren hoe cultuurverschillen de communicatie en samenwerking beïnvloeden. Deelnemers krijgen concrete handvatten hoe ze cultuurverschillen effectief kunnen hanteren en benutten. Voor leidinggevenden is er een workshop gericht op het managen van diversiteit.

Andere mogelijke trainingen

  • Intervisie
  • Efficient Vergaderen
  • Debatvaardigheden voor raadsleden
  • Succesvol Onderhandelen
  • .....
     
Innovision Consult
Realisatie: Numaga Design | Logo: AB Grafische vormgeving, Nijmegen