Innovision Consult - Linda Ho - Nijmegen
"AL WAT JE AANDACHT GEEFT, GAAT LEVEN"

Appreciative Inquiry en Whole Scale Change

Appreciative Inquiry en Whole Scale Change zijn methodieken om organisatie veranderprocessen te begeleiden.
Kern is het betrekken van de relevante spelers  in het proces en het ontwikkelen van een gezamenlijk toekomstbeeld.

De specifieke opzet van Appreciative Inquiry en Whole Scale Change activeert mensen en geeft hen een eigen verantwoordelijkheid. Verbinding tussen het individuele nivo en het organisatienivo staat hierbij centraal.

Globaal volgen we steeds de volgende 4 stappen:

1. Het creëren van een wenkend perspectief.
Veel veranderprocessen beginnen met het formuleren van wat níet goed gaat. Uit onderzoek blijkt dat een inspirerend toekomstbeeld een veel krachtiger motor is voor verandering. De uitdaging voor veel organisaties is een perspectief te creëren waar mensen voor willen gaan.

2. Gebruik maken van succesfactoren.
Door bewust gebruik te maken van succesmomenten en kwaliteiten in de organisatie is het gemakkelijker mensen te activeren en energie te genereren. Op deze wijze kan gebruik gemaakt worden van de kracht die al in de organisatie aanwezig is.

3. Het opruimen van belemmeringen.
Het kennen van kwaliteiten alléén is uiteraard niet voldoende. Belemmeringen durven benoemen en aanpakken is net zo noodzakelijk. Niet blijven steken in prachtige analyses,  maar goede intenties omzetten in concrete acties.

4. Verankering van de verandering.
Het succes van elke verandering staat of valt met de verankering in de praktijk van alledag. Een nieuwe cultuur, een andere stijl van leidinggeven, een nieuwe manier van werken. Loze woorden als ze niet vertaald worden in een andere manier van werken en samenwerken. 


"Appreciative Inquiry geeft ruimte aan ontdekken, dromen en waarmaken in plaats van aan ontkennen, kritiek geven en negativiteit" (David Cooperrider).

Innovision Consult
Realisatie: Numaga Design | Logo: AB Grafische vormgeving, Nijmegen