Innovision Consult - Linda Ho - Nijmegen

Principes van de Lerende Organisatie

Persoonlijk meesterschap
Mensen met Persoonlijk Meesterchap zijn in staat continu te reflecteren op hun visie, deze bij te stellen en te verdiepen. Ze spannen zich blijvend in, ontwikkelen geduld en een objectieve kijk op de werkelijkheid. Ze zijn in staat levenslang te leren. Mensen met een hoge graad van meesterschap zijn zich constant bewust van dat wat ze nog niet weten, vanuit een groot zelfvertrouwen. Ken uzelve is hier leidend principe.

Mentale modellen
Een diepgewortelde visie, verzameling overtuigingen en aannames hoe de wereld in elkaar zit. We hebben ze allemaal en ze hebben een grote invloed op ons, onze kijk op de wereld en ons functioneren. In een lerende cultuur is het mogelijk los te komen van de eigen paradigma’s en ontstaat de mogelijkheid om nieuwe inzichten te ontdekken.

Gedeelde visie
Een gedragen visie geeft koers en richting aan het gezamenlijke leren. Het leidt tot optimaal presteren en leren. Individueel leren raakt zo verbonden aan de organisatievisie.

Teamleren
Van teamleren is sprake wanneer individuen op een lijn zitten en samenwerken aan een geheel. Belangrijk hierbij is de dialoog waarbij de leden van een team leren om samen te denken zonder te vertrekken vanuit vooroordelen.

Systeemdenken

Het systeemdenken als hoeksteen voor de lerende organisatie. Organisaties zijn systemen waarvan alle onderdelen met elkaar verbonden zijn en elkaar beïnvloeden. Problemen binnen organisaties zijn meestal niet te wijten aan individuele fouten.Vanuit systeemdenken wordt gekeken naar onderliggende structuren die individuele acties bepalen. Ineffectieve patronen worden vervangen door effectieve systemen.
 

Innovision Consult
Realisatie: Numaga Design | Logo: AB Grafische vormgeving, Nijmegen