Innovision Consult - Linda Ho - Nijmegen

BORGING VAN KWALITEIT

Innovision Consult streeft een zorgvuldige en professionele beroepsuitoefening na. Innovision Consult staat ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO).

Daarnaast hanteert Innovision Consult
 de beroepscode van het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen) teneinde de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen. Hierbij staan de volgende vier principes centraal:

  • Verantwoordelijkheid
  • Integriteit
  • Respect
  • Deskundigheid

UITVOERING VAN OPDRACHTEN

Graag maken wij voor u een vrijblijvende offerte. Innovision Consult verplicht zich de gegeven opdracht zoals vastgelegd in een door u ondertekende offerte naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.

Mocht u als opdrachtgever of deelnemer vragen hebben, dan zorgen wij dat  u uiterlijk binnen 1 week een reactie heeft. Mocht u een klacht hebben, dan wordt die binnen maximaal vier weken behandeld. Uiteraard kunt u daarbij rekenen op vertrouwelijkheid onzerzijds. We lossen graag het probleem naar uw tevredenheid op. Mocht dat onverhoopt niet lukken, dan kan de klacht voorgelegd worden aan het NIP. De uitspraak van het NIP is bindend. Klachten worden door ons vastgelegd in een klachtenregister.

Voor de volledige beroepscode en klachtenprocedure van het NIP zie de website van het NIP www.psynip.nl. Onze Algemene Voorwaarden treft u aan op de pagina Algemene Voorwaarden.

 

Innovision Consult
Realisatie: Numaga Design | Logo: AB Grafische vormgeving, Nijmegen